Diefstal

We zijn onafhankelijke verzekeringsmakelaars. We vinden steeds de beste oplossing uit meerdere maatschappijen.

  • Is een extra optie/waarborg bij de brandverzekering
  • Schade aan uw inhoud
  • Voorwerpen gestolen door inbraak
  • Diefstal met bedreiging of geweld gepleegd op gezinsleden; ook al bent u weg van huis
  • Optie met of zonder juwelen
  • Optie met of zonder waarden/centen
  • Extra korting op de premie indien een alarmsysteem aanwezig is

Ook thuis bij de klant.